Политика конфиденциальности

 1. Визначення термінів
  1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
  1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-магазину WWW.POOL.AQUADOM.COM.UA, які організовують і здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
  1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).
  1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
  1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Адміністратором або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
  1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину WWW.POOL.AQUADOM.COM.UA – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт інтернет-магазину.
 2. Загальні положення
  2.1. Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
  2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину.
  2.3.Настоящая Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину WWW.POOL.AQUADOM.COM.UA. Інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті інтернет-магазину.
  2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-магазину.